Υπηρεσιες

Δωρεάν επίσκεψη / συζήτηση με έγκυο μητέρα.

Είναι πολύ σημαντικό οι μελλοντικοί γονείς να είναι προετοιμασμένοι σωστά για τον ερχομό του νεογνού. Ειδικά, αν η μέλλουσα μητέρα θέλει να θηλάσει, στην συνάντηση αυτή, παρέχονται πολύτιμες συμβουλές και για τον χρόνο που θα παραμείνει στο Μαιευτήριο, καθώς είναι κρίσιμος για την εδραίωση του θηλασμού.

Συμβουλευτική διατροφής

 Από τον θηλασμό, την έναρξη των στερεών τροφών και τον φυσικό απογαλακτισμό μέχρι την αντιμετώπιση του υπέρβαρου παιδιού παρέχονται διατροφικές οδηγίες βασισμένες στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Έλεγχος αύξησης και ψυχοκινητικής ανάπτυξης βρέφους / παιδιού

Η παρακολούθηση της αύξησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις καμπύλες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).

Χρήση ειδικών καμπύλων αύξησης σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. πρόωροτητα, δίδυμα βρέφη)

Δοκιμασίες που εξετάζουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη σε κάθε φάση της ζωής του βρέφους /παιδιού ( αναπτυξιακά ορόσημα, mchat)

Δυνατότητα κατ´οίκον επισκέψεων

σε Νεογνά

σε μικρά βρέφη για αποφυγή λοιμώξεων

για συμβουλευτική θηλασμού

σε επείγοντα περιστατικά

Εμβόλια

Οι εμβολιασμοί διενεργούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Προηγείται ενδελεχής ενημέρωση των γονέων.

Στο ιατρείο μπορούν να διενεργηθούν οι διαγνωστικές δοκιμασίες:

Φυματίνης (Mantoux)

 Μέτρηση γλυκόζης/ σακχάρου

 Stick ούρων

 Strep test

 Test γρίπης

Οι δοκιμασίες διενεργούνται ανάλογα με την κλινική εικόνα του μικρού ασθενή, τα αποτελέσματα βγαίνουν σε μερικά λεπτά, εκτός της φυματίνης, και αξιολογούνται άμεσα.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
   εμβολίων και φάρμακων

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΥ
   για συνταγογράφηση εξετάσεων

Συμβεβλημένος Παιδίατρος
  με MEDISYSTEM (INTERAMERICAN)

Μέλος του δικτύου συνεργαζομένων Ιατρών
   του ομίλου Βιοϊατρική -FONEMED Hellas